تکنیک DO IT

تکنیک DO IT

اسمِ این تکنیک از حروفِ چهار کلمه‌ی انگلیسی تشکیل شده است. Define – Open mind – Identify – Transform علتِ انتخابِ این چهار کلمه این است که برای حلِ مشکل، ابتدا لازم است موضوع یا مسأله را دقیقاً تعریف و مشخص کنیم. سپس ذهن را برای پیدا کردنِ راه‌حل‌های مختلف باز نگه داریم تا بهترین راه پیدا […] مطالعه کامل
تکنیک طوفان فکری معکوس

تکنیک طوفان فکری معکوس

این تکنیک بسیار شبیهِ تکنیکِ طوفان فکری است، با این تفاوت مهم که در این روش، انتقاد و ارزیابی نه تنها بد نیست، بلکه اساسِ این تکنیک است. در واقع پایه‌ی این تکنیک پرسیدنِ سؤال‌های مختلف است. مهم این است که در ذهنِ افراد این سؤال شکل بگیرد که ایده‌ی مطرح شده در کجاها جواب […] مطالعه کامل
تکنیک دفترچه ی یادداشت

تکنیک دفترچه ی یادداشت

همه ی ما در زندگی مشغول انجام یک کار اصلی هستیم. یکی درس می خواند، یکی کارمندی است که مشغول انجام کار همیشگی خود در اداره است و به این ترتیب هر کدام از ما کاری انجام می دهیم که از اهمیت بیشتری نسبت به کارهای دیگر ما برخوردار است. اما برای همگی ما پیش […] مطالعه کامل
تکنیک توهم خلاق

تکنیک توهم خلاق

خیلی وقت ها چیز هایی که فکر می کنیم واقعیت است، واقعاً واقعیت نیست. واقعیتهابا حواس پنج گانه انسان درک می شوند. اما چیزهائی که از محیط اطراف به وسیله ی حواس پنج گانه دریافت می شوند به شیوه های متفاوتی توسط مغز فرد تفسیر می گردد. در این تفسیر عوامل مختلفی ممکن است دخالت کنند […] مطالعه کامل
تکنیک طوفان فکری

تکنیک طوفان فکری

در این تکنیک که نوعی ایده یابی گروهی و سازمان یافته است جلسه ای (معمولا با حضور ۱۲تا۱۳نفر)تشکیل می شود که در آن مسئله ای مطرح می گردد و بعد از تک تک افراد خواسته می شود که به نوبت و بدون قطع کردن حرف دیگران نظرات و ایده های خود را در مورد این […] مطالعه کامل