معرفی نرم افزار لیگا (لیگر) LiGRE

معرفی نرم افزار لیگا (لیگر) LiGRE

  نرم افزار لیگا چیست؟ لیگا LiGRE  از دسته نرم افزارهای تحلیل آماری برای داده‌های کیفی و یک برنامه کاربردی وب است که برای تسهیل کشف مفاهیمی که مجموعه داده‌های کیفی را متحد یا جدا می‌کنند، طراحی شده است. به این منظور، به محققان اجازه می‌دهد تا هر قطعه مهمی از اطلاعاتی را که در اسناد […] مطالعه کامل