معرفی نرم افزار وس ویوور VOSviewer

معرفی نرم افزار وس ویوور VOSviewer

نرم افزار وس ویوور چیست؟ نرم افزار وس ویوور VOSviewer یک ابزار نرم افزاری برای ساخت و تجسم شبکه های کتابسنجی است. برای مثال، این شبکه‌ها ممکن است شامل مجلات، پژوهشگران یا نشریات فردی باشند و می‌توانند بر اساس استناد، پیوند کتابشناختی، استناد مشترک یا روابط هم‌نویسندگی ساخته شوند. وس ویوور همچنین قابلیت متن کاوی […] مطالعه کامل