کتابخانه نابینایان کنگره

کتابخانه نابینایان کنگره

  معرفی کتابخانه نابینایان کنگره NlsCatalog کتابخانه کنگره طبق یک برنامه رایگان از سال ۱۹۳۱ امکان مطالعه به صورت بریل و کتاب صوتی را برای خدمات دهی به نابینایان فراهم آورده است. این بخش از کتابخانه کنگره در خدمات حضوری خود با تبدیل کتاب های چاپی به بریل امکان مطالعه را برای نابینایان به صورت […] مطالعه کامل
اپلیکیشن کتابخانه دیجیتال ای پلتفرم

اپلیکیشن کتابخانه دیجیتال ای پلتفرم

  معرفی اپلیکیشن کتابخانه دیجیتال ای پلتفرم eplatform اپلیکیشن کتابخانه دیجیتال ای پلتفرم از طریق ادغام سه اپلیکیشن Softlink Oliver, Accessit, Accelerated Reader ایجاد شده است. این اپلیکیشن این امکان را در اختیار کاربران قرار می دهد تا بدون مراجعه به هر سه منبع امکان دسترسی به کتاب های الکترونیکی و صوتی را داشته باشند. […] مطالعه کامل