معرفی پایگاه بیزنس بوک سامریز از ابسکوهاست

معرفی پایگاه بیزنس بوک سامریز از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی Business Book Summaries پایگاه بیزنس بوک سامریز، خلاصه هایی کوتاه اما جامع از بهترین کتاب های کسب و کار فراهم آورده است. متخصصان و دانش آموزان می توانند با استفاده از این خلاصه ها، آخرین اطلاعات جهان کسب و کار را در دست داشته باشند و موثرتر یاد بگیرند. تمامی کتاب هایی […] مطالعه کامل