شبکه اجتماعی علمی کیوداس

شبکه اجتماعی علمی کیوداس

معرفی شبکه اجتماعی علمی کیوداس KUDOS کیوداس چیست؟ کیوداس ابزاری برای حمایت از فرآیند انتشار مقاله علمی و کمک به محققان برای ارتباط مؤثرتر و کارآمدتر در جامعه‌ علمی برای به حداکثر رساندن نتایج و تأثیر تحقیقات است. ایجاد یک پروفایل پژوهشی برای پژوهشگران از ضروری ترین فعالیت های دنیای مجازی است. امروزه بسترهای بسیاری برای کمک […] مطالعه کامل