راه اندازی شاخص گرنت در وب آو ساینس

راه اندازی شاخص گرنت در وب آو ساینس

کلاریویت شاخص گرنت وب آو ساینس را برای کمک به محققان در بهینه‌سازی استراتژی‌های تامین مالی راه‌اندازی می‌کند. به گزارش یابش و به نقل از کلاریویت این شرکت راه‌اندازی شاخص گرنت وب آو ساینس (Web of Science Grants Index) را برای کمک به محققان در یافتن و بهینه‌سازی فرصت‌های تامین مالی تحقیقاتی اعلام کرد. این […] مطالعه کامل