پایگاه اطلاعاتی یورومانیتور اینترنشنال

پایگاه اطلاعاتی یورومانیتور اینترنشنال

معرفی پایگاه اطلاعاتی euromonitor این وب سایت یک ارائه دهنده تحقیقات مستقل در جهان است. هدف این پایگاه ارائه داده ها و تجزیه و تحلیل ها بر روی هزاران محصول و خدمات در سطح جهان است. این پایگاه به کاربران پیشنهاد می دهد که اهداف سازمان های خود را با فرصت های جهانی تطبیق دهند […] مطالعه کامل