انجمن سازندگان بلبرینگ آمریکا

انجمن سازندگان بلبرینگ آمریکا

  معرفی انجمن سازندگان بلبرینگ آمریکا ABMA American Bearing Manufacturers Association انجمن بلبرینگ آمریکا مهمترین انجمن ملی در این زمینه و صدای صنعت بلبرینگ در آمریکا است. این انجمن ماموریت خود را رهبری و مدیریت این صنعت و ارائه آموزش برای همراهی صنعت بلبرینگ با بازار جهانی می داند. این انجمن به صورت حرفه ای […] مطالعه کامل