انتشارات آنوال ریویوو

انتشارات آنوال ریویوو

معرفی انتشارات بین المللی آنوال ریویوو Annual Review انتشارات آنوال ریویوو چیست؟ انتشارات Annual Review یک مرکز انتشاراتی غیرانتفاعی است که با انتشار گزارش های سالانه در حوزه های موضوعی متفاوت به ترکیب و ادغام دانش به منظور پیشرفت علمی جامعه می پردازد. این ناشر با همکاری محققان هر رشته به بررسی روند تغییر و […] مطالعه کامل