پایگاه اطلاعاتی اکسس انجینیرنیگ لایبرری

پایگاه اطلاعاتی اکسس انجینیرنیگ لایبرری

    معرفی پایگاه  Access Engineering این پایگاه اطلاعاتی یک پلتفرم مرجع مهندسی است که محتوای مهندسی بین رشته ای و ابزارهای آموزش و یادگیری تحلیلی را ارائه می دهد.  این پایگاه یکی از مجموعه پایگاه های مک گراوهیل است که منابع علمی رشته های مهندسی مانند مقالات علمی و پژوهشی، کتاب های علمی، ویدئوهای […] مطالعه کامل