انجمن دندانپزشکی آمریکا

انجمن دندانپزشکی آمریکا

  معرفی انجمن دندانپزشکی آمریکا ADA American Dental Association انجمن دندانپزشکی آمریکا با بیش از ۱۶۰ سال سابقه فعالیت در این حوزه با دارا بودن بیش از ۱۶۲ هزار عضو اقدام به فعالیت در حوزه دندانپزشکی و تقویت مهارت ها و دانش اعضای خود نموده است. این انجمن هدف خود را ارتقاء سطح دانش دندانپزشکان […] مطالعه کامل