انجمن سازندگان لوازم خانگی

انجمن سازندگان لوازم خانگی

  معرفی انجمن سازندگان لوازم خانگی AHAM Association of Home Appliance Manufacturers این انجمن صدای صنعت لوازم خانگی است که با هدف تعیین استانداردهای و تصمیمات تجاری به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان لوازم خانگی مشغول به فعالیت هستند. این انجمن با تدوین استانداردها و قوانین تجاری تعهد به ایمنی، کارایی، پایداری و […] مطالعه کامل