انجمن اداره شیمیدان‌های تحلیلی

انجمن اداره شیمیدان‌های تحلیلی

  معرفی انجمن اداره شیمیدانهای تحلیلی AOAC  Association of Official Analytical Chemists این انجمن دولت، دانشگاه و صنعت را گردهم می آورد تا روشهای استاندارد تجزیه و تحلیل را تقویت کرده تا ایمنی و یکپارچگی مواد غذایی و سایر محصولات موثر بر سلامت عمومی مردم را تامین نماید. این انجمن به عنوان یک موسسه پیشگام […] مطالعه کامل