انجمن میکروبیولوژی آمریکا ASM

انجمن میکروبیولوژی آمریکا ASM

  معرفی انجمن میکروبیولوژی آمریکا ASM انجمن میکروبیولوژی آمریکا یک مجموعه علمی که با انتشار نتیاج تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه پیشرفت علوم میکروبیولوژی فعالیت می نماید. این انجمن هدف خود را انتشار مجلات علمی با کیفیت بسیار بالا در سطح جهانی به منظور دستیابی همگانی به تازه ترین پژوهش های علمی در زمینه […] مطالعه کامل