پایگاه اطلاعاتی سایت اسکور

پایگاه اطلاعاتی سایت اسکور

معرفی پایگاه اطلاعاتی CiteScore سایت اسکور CiteScore چیست؟ یک شاخص ارائه شده توسط شرکت الزویر به عنوان ضریب تأثیر مجلات نمایه شده در اسکوپوس است و از نظر بنیادی، مشابه با ضریب تأثیر مجلات JIF می باشد که توسط کلاریویت برای مجلات نمایه شده در وب آو ساینس ارائه می شود. تاریخچه ی سایت اسکور […] مطالعه کامل