دستیار پژوهشگر: ابزار اطلاعاتی تیمسکوپ

دستیار پژوهشگر: ابزار اطلاعاتی تیمسکوپ

معرفی ابزار اطلاعاتی و اپلیکیشن موبایلی تیمسکوپ Teamscope اپلیکیشن تیمسکوپ چیست؟ تیمسکوپ ساده ترین برنامه جمع آوری داده در جهان برای تحقیقات بالینی و میدانی است. با تیمسکوپ می‌توانید فرم‌های قدرتمندی با منطق گوناگون، اعتبارسنجی داده‌ها و محاسبات خودکار بسازید. از فرم های تلفن همراه برای جمع آوری داده ها بدون نیاز به اتصال به […] مطالعه کامل