کتابخانه دیجیتال DigiZeitschriften

کتابخانه دیجیتال DigiZeitschriften

  معرفی کتابخانه دیجیتال DigiZeitschriften این کتابخانه دیجیتال یک منبع عالی برای دسترسی به مقالات و مجلات علمی حوزه علوم انسانی است. مقالات موجود در این کتابخانه تماما از مجلات علمی گرفته شده و به صورت اشتراکی و اپن اکسس در دسترس کاربران قرار می گیرد. رشته های حوزه علوم انسانی بسیار متنوع بوده و […] مطالعه کامل