مؤسسه استاندارد دانمارک

مؤسسه استاندارد دانمارک

  معرفی موسسه استاندارد دانمارک DS-HD Danish Institute of Standards موسسه استاندارد دانمارک با هدف ارتقاء دانش و استفاده از استاندارد در جامعه تجاری دانمارک فعالیت خود را آغاز کرد. این موسسه استانداردهای خود را از طریق کمیته ای در تعامل با بروزترین استانداردهای اروپا و بین المللی توسعه می دهد، همچنین بر اساس استانداردهای […] مطالعه کامل
مؤسسه استاندارد انگلستان

مؤسسه استاندارد انگلستان

  معرفی موسسه استاندارد انگلستان BSI  British Standards Institution  این انجمن در واقع یک نهاد ملی در زمینه تدوین استاندارد است. این انجمن ماموریت خود را به اشتراک گذاری دانش و نوآوری در جهت کمک به مردم و سازمان ها با هدف توسعه پایدار در سطح دنیا می داند. در حال حاضر این انجمن با […] مطالعه کامل