پایگاه اطلاعاتی دسترسی آزاد سیئلو

پایگاه اطلاعاتی دسترسی آزاد سیئلو

  معرفی پایگاه اطلاعاتی سیئلو SciELO سیئلو یک پایگاه اطلاعاتی دسترسی آزاد است که از سال ۲۰۱۵ اقدام به انتشار منابع اطلاعاتی به صورت رایگان نموده است. در این مجموعه مطالب موجود در مجلات علمی به شکل های موضوعی، ملی، بین المللی و دیگر شکل ها سازماندهی می شوند و پس از فهرست نویسی در […] مطالعه کامل
موسسه استاندارد مواد غذایی

موسسه استاندارد مواد غذایی

  معرفی موسسه استاندارد مواد غذایی CODEX Codex Alimentarius کودکس مجموعه ای از استانداردها، آئین نامه و دستورالعمل ها از سوی فائو در زمینه استاندارد مواد غذایی است که به منظور محافظت از سلامت مصرف کننده و ترویج عدالت در تجارت مواد غذایی از سال ۱۹۶۳ مشغول به فعالیت است. استانداردهای ارائه شده توسط کودکس […] مطالعه کامل
مؤسسه استاندارد انگلستان

مؤسسه استاندارد انگلستان

  معرفی موسسه استاندارد انگلستان BSI  British Standards Institution  این انجمن در واقع یک نهاد ملی در زمینه تدوین استاندارد است. این انجمن ماموریت خود را به اشتراک گذاری دانش و نوآوری در جهت کمک به مردم و سازمان ها با هدف توسعه پایدار در سطح دنیا می داند. در حال حاضر این انجمن با […] مطالعه کامل