پایگاه اطلاعاتی فود ساینس سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Food Science Source (ebscohost فود ساینس سورس یک پایگاه اطلاعاتی تمام متن و گسترده است که برای کمک به نیازهای پژوهشی صنایع غذایی طراحی شده است. این ادامه مطلب…