پایگاه اطلاعاتی فورستر

پایگاه اطلاعاتی فورستر

معرفی پایگاه اطلاعاتی forrester پایگاه اطلاعاتی فورستر یکی از پیشتازان عرصه تجارت در زمینه مشاوره و راهنمایی کاربران خود است. این پایگاه اطلاعاتی با ارائه تحلیل های دقیق و موشکافانه خود اقدام به ارائه اطلاعات به رهبران تجاری شرکت ها کرده و چشم انداز بازار را به آنها نشان داده تا بدین وسیله بتوانند استراتژی […] مطالعه کامل