هوش مصنوعی مراقبت‌های بهداشتی را در ۲۰۲۴ متحول می‌کند!

هوش مصنوعی مراقبت‌های بهداشتی را در ۲۰۲۴ متحول می‌کند!

با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۴، چشم انداز مراقبت های بهداشتی دستخوش دگرگونی های بی سابقه‌ای می‌شود، به ویژه با سرفصل هایی در مورد فناوری‌های هوش مصنوعی (AI) و به ویژه هوش مصنوعی مولد (GenAI) که نویدبخش تغییر شکل دادن به نحوه ارائه مراقبت های بهداشتی است. کارشناسان برجسته از سراسر Wolters Kluwer Health برای […] مطالعه کامل