استفاده از چت جی پی تی برای گرفتن بازخورد و بهبود نوشتن مقاله

استفاده از چت جی پی تی برای گرفتن بازخورد و بهبود نوشتن مقاله

استفاده از چت جی پی تی برای گرفتن بازخورد و بهبود نوشتن مقاله   خیلی مواقع نویسندگان مقالات دوست دارند که بتوانند قبل از ارسال گزارش پژوهشی به یک مجله یا کنفرانس معتبر یک داور کمک کنند تا فرصت استفاده از داوران اصلی از بین‌نرود، طبق خبر، محققان دانشگاه استنفورد از چت جی بی تی […] مطالعه کامل