انجمن مهندسی روشنایی آمریکا

انجمن مهندسی روشنایی آمریکا

  معرفی انجمن مهندسی روشنایی آمریکا IES Illuminating Engineering Society این انجمن از سال ۱۹۰۶ تاسیس شده و بیش از ۱۰۰ سال است که اقدام به ارائه خدمات در زمینه روشنایی و نورپردازی و ارتقاء دانش اعضای خود به کمک برنامه ها، نشریات، استانداردها، پژوهش ها و آموزش های خود کرده است. اعضای این انجمن […] مطالعه کامل