ضریب تأثیر مجلات وب آو ساینس (جی سی آر) ویرایش ۲۰۲۴ منتشر شد.

ضریب تأثیر مجلات وب آو ساینس (جی سی آر) ویرایش ۲۰۲۴ منتشر شد.

گزارش سالانه استنادات مجلات (JCR) که توسط Clarivate Analytics منتشر می‌شود، هم‌اکنون در دسترس است و این بار نیز تغییراتی به همراه داشته است. این گزارش، که معیارهای مهمی مانند ضریب تأثیر مجلات (JIF) و رتبه‌بندی مجلات را در ۲۲۷ حوزه موضوعی مختلف ارائه می‌دهد، همواره به عنوان ابزاری ارزشمند برای ارزیابی عملکرد پژوهشی و […] مطالعه کامل