انتشارات دانشگاه منچستر

انتشارات دانشگاه منچستر

معرفی انتشارات دانشگاه منچستر Manchester University Press انتشارات دانشگاه منچستر چیست؟ انتشارات دانشگاه منچستر یک ناشر دانشگاهی وابسته به دانشگاه منچستر است که  فعالیت خود را در زمینه انتشار کتاب ها و مجلات علوم انسانی و اجتماعی قرار داده است. این ناشر در ابتدا به منظور چاپ متون و تک نگاری های دانشگاه منچستر فعالیت […] مطالعه کامل