پایگاه ثبت اختراع ژاپن

پایگاه ثبت اختراع ژاپن

  معرفی پایگاه ثبت اختراع ژاپن jpo اداره ثبت اختراع ژاپن یک سازمان دولتی بوده که در اوریل ۱۸۸۵ در ژاپن تاسیس شده است. دفتر این سازمان در توکیو واقع شده و از بخش های مختلف مانند امور عمومی، علائم تجاری، طراحی و اداری، بخش های مربوط به بررسی پروانه های ثبت اختراع، تجدیدنظر و […] مطالعه کامل