بانک اطلاعات دارویی لاتکس دراگ

بانک اطلاعات دارویی لاتکس دراگ

معرفی بانک اطلاعاتی latexdrugs latexdrugs بانک اطلاعات دارویی است که اطلاعات موجود در آن به طور مستقیم از مستندات تولیدکننده های دارو تهیه می شود و برای افزایش قابلیت اطمینان اطلاعات داروها به اطلاعات تماس تولیدکنندگان مرتبط است. تمام اطلاعات توسط تیم داروسازی وارد بانک اطلاعاتی شده و به روزرسانی می شود. این برنامه قابلیت […] مطالعه کامل