پایگاه اطلاعاتی هلث لایبرری امرجنسی مدیسین

پایگاه اطلاعاتی هلث لایبرری امرجنسی مدیسین

  معرفی پایگاه اطلاعاتی هلث لایبرری امرجنسی مدیسین (LWW Health Library (Emergency Medicine این مجموعه از سری منابع آنلاین هلث لایبرری به منابع پزشکی اورژانسی اختصاص دارد. محتوای موجود در این بخش بر اساس نیازهای پزشکان اورژانس، دستیاران، فوریت های پزشکی و پرستاران طراحی شده است. محتوای موجود در این  منبع دارای بیش از ۲۰ […] مطالعه کامل