اشتراک مجلات ۲۰۱۶

اشتراک مجلات ۲۰۱۶

یابش هم اکنون سالیانه بیش از صدها عنوان مجلات لاتین را برای کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی ایران بصورت اشتراک ماهیانه تأمین می کند. ۱. لیست های مجلات علمی – پژوهشی و ISI ما در این آدرس قرار دارد (هم لیست موضوعی و هم لیست ناشرین): http://yabesh.ir/?p=14 ۲. لیست مجلات علمی-تجاری در این آدرس قرار […] مطالعه کامل