پایگاه اطلاعاتی مارکت لاین

پایگاه اطلاعاتی مارکت لاین

معرفی پایگاه اطلاعاتی marketline پایگاه اطلاعاتی مارکت لاین یک بستر تعاملی است که اقدام به ارائه اطلاعات منحصربفردی در زمینه داده های تجاری شرکت ها، صنعت ها و کشورها در زمینه ماسئل اقتصادی می نماید. رویکرد این پایگاه مبتنی بر انسان و مبتنی بر فناوری است به این شکل که با توجه به هوش قابل […] مطالعه کامل