آشنایی با نرم‌افزار مکس‌کیودا (MAXQDA)

آشنایی با نرم‌افزار مکس‌کیودا (MAXQDA)

نرم افزار مکس کیودا چیست؟ نرم افزار MAXQDA یک برنامه نرم‌افزاری است که برای تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی و ترکیبی به کمک کامپیوتر، طراحی شده است. مکسکیودا یک نرم افزار پیشرو در جهان برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش‌های کیفی و ترکیبی است. انواع داده‌ها را تجزیه و تحلیل می کند. از متن‌ها […] مطالعه کامل