ویدئو معرفی نت مد پرو (نچرال مدیسین) زیر نویس فارسی

ویدئو معرفی نت مد پرو (نچرال مدیسین) زیر نویس فارسی

معرفی نت مد پرو (نچرال مدیسین) NatMed Pro-Natural Medicines: این منبع در واقع یک بانک اطلاعات جامع داروهای طبیعی است که در سال ۲۰۱۳ به منظور ایجاد داروهای طبیعی به صورت استاندارد در مرکز تحقیقات درمانی تأسیس شد. این بانک اطلاعاتی خود را معتبرترین منبع موجود در زمینه مکمل‌های غذایی، داروهای طبیعی و سایر روش‌های درمانی […] مطالعه کامل