۱۳ مقاله برتر ۲۰۲۳ در زمینه عملکرد بالینی و بهبود مراقبت از بیمار

۱۳ مقاله برتر ۲۰۲۳ در زمینه عملکرد بالینی و بهبود مراقبت از بیمار

ویراستاران مجله پزشکی نیوانگلند (New England Journal of Medicine) 13 مقاله را به‌عنوان معنادارترین مقاله‌ها در تغییر عملکرد بالینی و بهبود مراقبت از بیمار در سال ۲۰۲۳ انتخاب کردند. هر سال، ویراستاران مجله پزشکی نیوانگلند تحقیقات منتشر شده در این مجله را مرور می‌کنند و تعدادی از مهم ترین مطالعات بالینی را برای برجسته کردن […] مطالعه کامل