پایگاه اطلاعاتی آن آرچیتکچر از ابسکوهاست

پایگاه اطلاعاتی آن آرچیتکچر از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی  (On Architecture (ebscohost این پایگاه یک آرشیو دیداری-شنیداری آنلاین در حوزه معماری است که در سال ۲۰۱۲ توسط دو معمار شیلیایی به نام­ های فیلیپ د فراری و دیگو گریس و با همکاری روانشناسی به نام کلدیو مسا پایه گذاری شد. این پایگاه دیدگاه عمیق و دقیقی از موضوعات، تجارب، کارها […] مطالعه کامل