انتشارات دانشگاه آکسفورد

انتشارات دانشگاه آکسفورد

معرفی انتشارات دانشگاه آکسفورد Oxford University Press انتشارات دانشگاه آکسفورد چیست؟ انتشارات دانشگاه آکسفورد یک ناشر بین المللی و معتبر دانشگاهی است که زیر مجموعه دانشگاه آکسفورد به شمار می آید. این انتشارات بیش از ۵۰۰ سال است که به عنوان انتشارات دانشگاهی مشغول به فعالیت است و یکی از معتبرترین انتشارات ها در سطح […] مطالعه کامل