شرکت خدمات اطلاعاتی پروکوئست

شرکت خدمات اطلاعاتی پروکوئست

معرفی شرکت پروکوئست proquest  پروکوئست چیست؟ پروکوئست یک شرکت اطلاعاتی است که امکان دسترسی به اطلاعات غنی، معتبر و متنوع را برای کاربران خود فراهم می سازد. ProQuest متعهد به توانمندسازی محققان به وسیله ارائه محتواهای علمی، فناوری ها و تخصص های عمیق است. این شرکت خدمات اطلاعاتی یک شریک کلیدی برای دارندگان محتوا از […] مطالعه کامل