حوزه‌های فعال، کشورها و مناطق پیشرو در جبهه‌های پژوهش ۲۰۲۳

حوزه‌های فعال، کشورها و مناطق پیشرو در جبهه‌های پژوهش ۲۰۲۳

موسسه علوم و توسعه آکادمی علوم چین و شرکت کلریویت، همزمان با گزارش جبهه های پژوهشی، گزارشی را تحت عنوان «جبهه‌های پژوهش ۲۰۲۳: حوزه‌های فعال، کشورها و مناطق پیشرو» (۲۰۲۳ Research Fronts: Active Fields, Leading Countries/Regions) منتشر کرده است. این گزارش بر اساس یافته‌های گزارش «جبهه های پژوهشی ۲۰۲۳» [۱] تهیه شده است که به […] مطالعه کامل