کشف محقق جدید (Researcher Discovery)  اسکوپوس- ابزاری برای ایجاد ارتباط بین محققان

کشف محقق جدید (Researcher Discovery) اسکوپوس- ابزاری برای ایجاد ارتباط بین محققان

ابزار کشف محقق (Researcher Discovery) اسکوپوس- ابزاری جدید برای ایجاد ارتباط بین محققان اگر به تازگی وارد اسکوپوس شده باشید، حتما در قسمت اکسپلورینگ آن یک برگه ی جدیدی به نام Researcher Discovery  مشاهده کرده اید. ابزار جدید Researcher Discovery اسکوپوس به محققان کمک می کند تا یکدیگر را پیدا کنند و با هم ارتباط […] مطالعه کامل