حذف گزینه Source Homepage در Scopus source

حذف گزینه Source Homepage در Scopus source

به گزارش یابش و به نقل از Scopus، پایگاه اکوپوس سورس تصمیم گرفته است که گزینه Source Homepage (لینک‌های صفحه اصلی) مجلات را از تمام صفحات جزئیات منبع حذف کند. این تصمیم با هدف حفظ بالاترین استانداردها و اطمینان از اینکه Scopus فقط محتوای معتبر و قابل اعتماد را نمایه می‌کند، گرفته شده است. Scopus […] مطالعه کامل
پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس SCOPUS

پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس SCOPUS

معرفی پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس Scopus اسکوپوس چیست؟ اسکوپوس یکی از بزرگ‌ترین پایگاه های دادۀ چکیده و استنادی، مجصول شرکت انتشاراتی الزویر است و شامل ۳۲۲ میلیون رکورد بوده که ۹۳ میلیون رکورد آن اطلاعات کامل فراداده ی مقالات و ۵۰ میلیون رکوردهای اطلاعاتی پتنت ها، را شامل می شود که اطلاعات استنادی برای آنها محاسبه […] مطالعه کامل