انجمن اکتشافی دانشمندان ژئوفیزیک

انجمن اکتشافی دانشمندان ژئوفیزیک

  معرفی انجمن اکتشافی دانشمندان ژئوفیزیک SEG Society of Exploration Geophysicists انجمن ژئوفیزیک یک سازمان جهانی است که از ۱۹۳۰ فعالیت خود را آغاز کرده و با هدف ایجاد ارتباط بین کاشفان ژئوفیزیک و متخصصان ژئوفیزیک کاربردی به فعالیت خود ادامه می دهد. فعالیت های این انجمن در زمینه های پیشرفت علم اکتشاف ژئوفیزیک، پرورش […] مطالعه کامل