یابش برگزار می‌کند: مسابقه کتابخانه بهار

یابش برگزار می‌کند: مسابقه کتابخانه بهار

یابش به عنوان مجموعه‌ای پیشرو در توسعه سواد اطلاعاتی و پژوهشی؛ همواره با برگزاری مسابقه‌هایی تخصصی و تفریحی در قالب فراخوان‌هایی عمومی سعی دارد تا بستری را فراهم کند تا افراد ضمن به اشتراک گذاری فضای زیبا و چشم نواز از محیط های منقش به کتاب؛ قوه خلاقیتشان نیز بروز و ظهور بیشتری پیدا کند […] مطالعه کامل