پایگاه اطلاعاتی استیت دی اکس

پایگاه اطلاعاتی استیت دی اکس

معرفی پایگاه اطلاعاتی پزشکی استیت دی اکس statdx استیت دی اکس چیست؟ STATdx یک پایگاه اطلاعاتی پزشکی است که با ارائه اطلاعات مبتنی بر شواهد در زمینه تشخیص بیماری و بررسی عکس های رادیولوژی به پزشکان یاری می رساند. اطلاعات موجود در این پایگاه اطلاعاتی به بررسی و تشخیص و تجزیه و تحلیل عکس های […] مطالعه کامل