پلتفرم اطلاعاتی میکرومدکس

پلتفرم اطلاعاتی میکرومدکس

معرفی پلتفرم اطلاعاتی و اپلیکیشن دارویی میکرومدکس Micromedex میکرومدکس چیست؟ میکرومدکس یک پلتفرم اطلاعاتی ویژه داروسازی، داروشناسی و کلیه اطلاعات مربوط به حوزه دارو است. اطلاعات موجود در این پایگاه به وسیله اپلیکیشن پزشکی میکرومدکس نیز منتشر می شود. این پایگاه اطلاعاتی یک منبع معتبر در زمینه دارو مانند معرفی دارو، عوارض دارو، تنظیم دوز […] مطالعه کامل