وب سایت ترنیتین

وب سایت ترنیتین

  معرفی وب سایت Turnitin وب سایت ترنیتین یک ابزار به منظور سنجش میزان کیفیت محتوای متون علمی است. این وب سایت مانند دیگر ابزارهای مشابه خود با بررسی متون ارسال شده به آن توسط دانش آموزان، دانشجویان، محققان و دیگر افراد و تطبیق آن با دیگر متون موجود در فضای وب میزان شباهت متون […] مطالعه کامل