انتشارات علمی واگنینگن

انتشارات علمی واگنینگن

معرفی انتشارات علمی واگنینگن Wageningen Academic Publishers انتشارات علمی واگنینگن چیست؟ انتشارات واگنینگن یک ناشر علمی است که در زمینه نشر مجلات و کتاب های حوزه علوم پایه فعالیت می نماید. تمرکز این انتشارات بر روی تهیه و نشر تک نگاری ها و مجلات علمی است. دفتر مرکزی آن در حال حاضر در واگنینگن هلند […] مطالعه کامل