پایگاه آلتمتریک

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی Altmetric

مرسوم ترین روش برای اندازه گیری ارزش (سطح ) یک مقاله استفاده از معیار “ضریب تأثیر-Impact Factor” است، که میانگین ارجاعات  به مقالات اخیر ژورنال را اندازه گیری می کند و در اصل ارزش مقاله از روی سطح مجله محاسبه می شود. در حال حاضر روش های انتشار مقالات بسیار گسترده تر و متنوع تر شده اند ولی روش های مرسوم سنتی همزمان با روش انتشار پیشرفت نکرده اند. لذا در جامعه علمی میل به بدست آوردن روش های مناسب تری که بتواند با جزئیات بیشتری سطح عملکردی یک مقاله را به دست آورد دیده می شود.

آلتمتریک معیارهای سطح مقاله در مورد تحقیق را به نمایندگی ناشران ،موسسه ها و تامین کنندگان مالی جمع آوری می کند، این کار تلفیقی از شاخص های آنلاین (علمی وغیر علمی) برای اندازه گیری شاخص و… دیجیتال است. ما اینکار را با پیگیری، جمع آوری واندازه گیری اطلاعات زیادی که از مکان هایی که دانشمندان، خبرنگاران، پرستاران، مهندسان و گروه های اجتماعی (مانند بلاگ ها ، گوگل پلاس ،فیس بوک و بوردهای پیام وجلات وروزنامه های مرسوم ) بدست آمده اند انجام میدهیم. آلتمتریک به ناشران ونویسندگان  اجازه می دهد که ببینند مردم درباره یک مقاله  علمی چه می گویند و می تواند به آنها بگوید  چه مقدار به یک مقاله در مقابل محققان دیگر توجه شده است.