Posted on

وب سایت انتشارات آنوال ریویوو

 

معرفی انتشارات آنوال ریویوو annualreviews

انتشارات Annual Review یک مرکز انتشاراتی غیرانتفاعی است که تاریخچه فعالیت آن به سال ۱۹۳۰ برمیگردد. این انتشارات فعالیت خود را با تدوین و انتشار گزارش نشست سالانه بیوشیمی در دانشگاه استنفورد آغاز کرد. در حال حاضر انتشارات Annual Review یکی از معتبرترین انتشارات در سطح دنیا بوده که اقدام به انتشار تعداد زیادی از مجلات علمی در زمینه های مختلف علوم می نماید.

توانایی و اعتبار این انتشارات را در سطح جهانی می توان با توجه به تعداد مجلات منتشر شده توسط آن سنجید که در حال حاضر این انتشارات حدود ۶۷ مجله علمی را به صورت مداوم منتشر کرده و در سطح جهانی اشتراک پذیری فردی و سازمانی این مجلات را انجام می دهد.

از این تعداد مجله در موضوع زیست پزشکی و علوم زیستی ۳۲ مجله، علوم فیزیک ۱۶ مجله، علوم اجتماعی ۱۶ مجله و علوم اقتصادی ۳ عنوان مجله را به خود اختصاص داده اند. همانطور که از تعداد مجلات هر موضوع مشخص است تمرکز این انتشارات بیشتر بر علوم پایه و پس از آن علوم پزشکی و پیراپزشکی است.

یکی از مهمترین ویژگی های این انتشارات امکان اشتراک مجلات به صورت فردی و سازمانی است. به این صورت که فردی که تنها نیاز به یک عنوان مجله دارد می تواند آن یک مورد را خریداری کرده و مورد استفاده قرار دهد. در اشتراک سازمانی نیز با خرید اشتراک از سوی سازمان مورد نظر کلیه افراد حاضر در آن موقعیت جغرافیایی می توانند به صورت رایگان به منابع و مجلات دسترسی داشته باشند.