گزارشات تحلیلی، آینده نگارانه و داده های آماری اقتصادی

” یابش” به عنوان همکار پژوهشگران، تحلیل گران و برنامه ریزان ایرانی سعی دارد تمام داده های مورد نیاز برای بروندادهای با کیفیت در اختیار قرار دهد.
ما با کمترین هزینه و کیفیت سطح بالای خدمات خود امکان فراهم آوری داده های راحت تر و آسانتر را برای شما فراهم می کنیم.
در اینجا به مراکزی که داده های مورد نیاز شما را ممکن است فراهم کنند اشاره شده است ما به این پایگاه ها ممکن است از ۱۰۰ درصد تا ۵۰ درصد داده هایشان دسترسی داشته باشیم.
و مشتری می تواند گزارشات این موسسات را بصورت موردی یا انبوه در قالب “پی دی اف” دریافت نماید.

برای دریافت هزینه ی موارد مورد نیاز با [email protected] و یا ۰۹۱۵۱۱۰۵۲۸۵ تماس بفرمایید.
همچنین امکان بررسی مواردی که در اینجا بدان اشاره نشده است نیز وجود دارد.
لطفاً برای دریافت گزارشات خود فرم این صفحه را پر نمایید. با تشکر

navigantresearchOECDeiu-reportGartner
Navigantresearch
به صفحه ی لیست گزارشات بروید و موارد مورد نیاز را برای ما ارسال کنید.
OECD
سازمان همکاری های توسعه ی اقتصادی
The Organisation for Economic Co-operation and Development
EIU
تحلیل و گزارشات
Economist Intelligence Unit
Gartner Special Reports
گزارشات تحلیلی و
آینده نگارانه ی گارتنر
forrestermarketresearchmarketlineBMI
forrester
گزارشات تحلیلی و
آینده نگارانه ی فورستر
marketresearch
گزارشات تحلیلی بازار و
آینده نگارانه ی مارکت ریسرچ
MarketLine
گزارشهای بازار و پروفایل های شرکتی مارکت لاین
Business Monitor International
گزارش های تحلیلی و آینده نگارانه و داده های
بزینس مانیتور
emarketerminteleuromonitoreiu
emarketer
گزارش های تحلیلی و آینده نگارانه و داده های ای مارکتر
mintel
گزارشات بازار و تحلیل های آینده مینتل
euromonitor
گزارشات بازار و داده های آماری یورومانیتور
EIU
داده های آماری مربوط به کشورها
Economist Intelligence Unit
mergentonlineWRDSIMFvalueline
Mergent
داده های آماری ارائه شده توسط به شرکت مرجنت
WRDS
داده های آماری بسیار زیاد- دانشگاه پنسیلوانیا
Wharton Research Data Services
IMF
داده های آماری و گزارشات تحلیلی
International Monetary Fund‎
Value Line
داده ها و تحلیل ها و ایده های سرمایه گذاری
worldbankibisworld
worldbank
داده ها و گزارشات بانک جهانی
ibis world
شرکت تحقیقاتی استرالیایی منتشر کننده تحلیل ها و آینده نگاری های صنعتی اقتصادی و تجاری
PEP

به صفحه ی لیست گزارشات بروید و موارد مورد نیاز را برای ما ارسال کنید.

CEH

به صفحه ی لیست گزارشات بروید و موارد مورد نیاز را برای ما ارسال کنید.

 IHS – خودروسازیبه صفحه ی لیست گزارشات بروید و موارد مورد نیاز را برای ما ارسال کنید.